søndag 20. september 2009

Har du høyrt om nasjonalforeningen for folkehelse?


For litt over eit år sidan sa eg ja til å bli med i styret i bygdas helselag. Eg visste egentlig ikkje kva helselaget var eller kva dei stod for, men eg såg på det som ei ny utfordring. Ein måte å bli bedre kjent med bygda på og ein mulighet til å lære noko.

Etterkvart har eg lært meir om kva eit helselag er, kva dei står for og at dei er ein viktig del av nasjonalforeninga for folkehelse. Sitat fra nasjonalforeningas nettside: "Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet."

"Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. "Dei har lenge jobba for å få merka sunn mat, her kan du lese meir om nøkkelhullet og merking av mat: Se etter nøkkelhullet...

Og kanskje har du sett at nasjonalforeningens logo har komt på Vita Hjertegod sine produkter? Samarbeider om hjertesunn mat  og
Vita Hjertegod


Kvar gong vi har samlinger og møter så lærer eg noko nytt om denne organisasjonen. Den har eksistert lenge og har 100 års jubileum neste år!
Synest det er rart at eg ikkje har høyrt om dei før, eller lagt merke til logoen deira- når dei har gjort så mykje for folkehelsa her til lands. Men no veit eg iallfall mykje meir, og viss du vil vite meir så kan du gå inn på Nasjonalforeninga sine sider.Sidan eg kjem fra ein "hjerte-familie" der mange har hjerte- og karsjukdommer, så er eg spesielt interessert i dette temaet. Dette har vore ein nyttig link for meg, med mykje god informasjon:
Hjerte- og karsjukdom (les om fysisk aktivitet, sjukdommer, kosthold og hjerteleksikon)
og det har denne også:  Kvinner og hjerte- og karsjukdommer
 I den kommande veka er det Demensaksjon og lokallaga kjem til å gå rundt med bøsser og ha informasjonsmøter om demens. Eg har ingen i nær familie no som har blitt ramma av dette, men den kan jo alltid inntreffe. Då eg gjekk rundt med bøsser i fjor var eg innom eit hus der kona hadde demens, og det gjorde sterkt inntrykk. Det var skremmande å sjå kor fort ho gløymte, at ho ikkje fann det ho skulle finne og kor ubereknelig ho var. Når som helst kunne ho finne på å kle på seg og gå ut, og ein kunne finne ho gåande langs vegen. Då visste ho ikkje kor ho var eller kvifor ho gjekk der. No er ho heldigvis komt til ein tryggare plass.

Eg forsetter nok med å vere med i styret for mitt lokale helselag ei stund til, og sjølv om eg kanskje ein gong velger å ikkje vere med lenger så kjem eg nok iallfall til å støtte sakene deira ved å vere medlem i Nasjonalforeninga. Dei har og vil nok også forsette med å gjere eit veldig viktig arbeid for folkehelsa her til lands.

2 kommentarer:

  1. Så flott at du opplyser oss! Syns det var flott å lese om dette, skal linke meg inn på nasjonalforeningas sider når jeg får bedre tid! Jeg gir gjerne penger til bøssebærerne, håper de kommer på døra mi!

    SvarSlett
  2. Så spennende! Viktige saker dere jobber med.
    Jeg er forøvrig Plan fadder, og synes det er fint at så mange skriver om det.

    SvarSlett

Set stor pris på kommentarer, om du ikkje har konto så merker du innlegget med "anonym" :)